Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2059/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2059/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2059/TCT-TNCN
V/v: Xác định thu nhập tính thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bến xe khách Tây Ninh

Trả lời công văn số 10/BXK ngày 23/4/2008 của Công ty Cổ phần Bến xe khách Tây Ninh về việc thời gian để xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.4 mục I Phần B (kỳ tính thuế) và mục VI phần B (khai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, thì kỳ tính thuế năm của thuế TNCN là năm dương lịch; hàng tháng cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với các khoản chi trả cho cá nhân thuộc sự quản lý của đơn vị mình và nộp số tiền thuế đã khấu trừ vào ngân sách Nhà nước (việc khấu trừ thuế áp dụng với cá nhân là người Việt Nam có mức thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng). Cuối năm cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp toàn bộ thu nhập các tháng trong năm của từng cá nhân, chia cho 12 tháng để tính thu nhập bình quân tháng làm căn cứ xác định số thuế phải nộp cả năm; đối chiếu với số thuế đã nộp hàng tháng, xác định số thuế thiếu còn phải nộp thêm (hoặc số thuế nộp thừa được thoái trả).

Vì vậy, các khoản thu nhập là tiền thưởng của người lao động, tiền lương theo đơn giá năm 2006 Công ty cổ phần Bến xe khách Tây Ninh chưa chi trả hết trong năm 2006 mà Công ty chi trả vào năm 2007 thì được tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN năm 2007 (chi trả vào tháng nào thì tính vào thu nhập tính thuế TNCN của tháng đó).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Bến xe khách Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Hỗ trợ, Pháp chế, TTTĐ;
- Cục thuế TP.HCM;
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2059/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30