Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2051TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2051 TCT/ĐTNN
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty bảo hiểm dầu khí

Trả lời công văn số 1375/04/CV-KT ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Công ty bảo hiểm dầu khí đề nghị hướng dẫn về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phát hành lại hoá đơn GTGT thay thế hoá đơn bị mất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của khoản hoàn phí bảo hiểm:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã quy định rõ: Cơ sở kinh doanh bảo hiểm chỉ được khấu trừ thuế đầu vào của chi phí bồi thường bảo hiểm đối với những khoan chi có hoá đơn GTGT.

2. Đối với trường hợp mất hoá đơn GTGT (Liên 2):

- Đối với trường hợp bên mua làm mất hoá đơn: Thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.7.b, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

- Đối với bên bán làm mất hoá đơn (liên 2): Bên bán phải thông báo bằng văn bản về số hoá đơn bị mất (số thứ tự, ký hiệu) và nguyên nhân mất với cơ quan thuế trực tiếp. Sau khi xử lý theo quy định bên bản được lập hoá đơn mới thay thế cho hoá đơn vị mất (trên hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung của hoá đơn bị mất và phải ghi rõ thay thế hoá đơn bị mất số....., ký hiệu......, ngày ..... tháng..... năm...... phát hành).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2051 TCT/ĐTNN ngày 07/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!