Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2043/TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 23/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2043/TCT/CS

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2043 TCT/CS NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2002 VỀ VIỆC VỀ TÀI SẢN ĐƯỢC KÊ BIÊN ĐỂ ĐẢM BẢO THU ĐỦ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Vừa qua, Tổng cục thuế nhận được ý kiến của một số địa phương hỏi về các loại tài sản được phép kê biên để đảm bảo thu đủ số thuế, tiền phạt còn thiếu. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trong các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế đều quy định khi đối tượng nộp thuế không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết định xử lý về thuế thì bị xử lý: "... Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để đảm bảo thu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu."

Tại Điều 55 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cũng có quy định biện pháp cưỡng chế là "Kê biên tài sản để bán đấu giá". Nhưng đến nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về các loại tài sản được kê biên để bán đấu giá theo các văn bản pháp luật trên.

Tại Khoản 3, Điều 74 của Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính có quy định "Các quyết định về phần tài sản, quyền tài sản trong các bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành theo Pháp lệnh thi hành án dân sự". Trong Pháp lệnh thi hành án dân sự tại Điều 30 đã quy định cụ thể các loại tài sản không được kê biên.

Để đảm bảo việc áp dụng thống nhất các văn bản pháp luật quy định về kê biên tài sản, các cơ quan thuế khi xử lý kê biên các tài sản của các đối tượng nộp thuế để đảm bảo thu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu phải báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thực hiện và chỉ được kê biên các loại tài sản được phép kê biên theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự và không được phép kê biên các loại tài sản đã quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh thi hành án dân sự.

Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2043/TCT/CS ngày 23/05/2002 của Tổng cuc Thuế về việc tài sản được kê biên để đảm bảo thu đủ tiền thuế, tiền phạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!