Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2032TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2032 TCT/DNNN
V/v xuất hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 048/2004/CV-B08KV ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Bảo Minh) về việc cấp hoá đơn và nộp hộ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại mục IV, Phần B; mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

Trường hợp Công ty Bảo Minh ký hợp đồng với Tổng Công ty điện lực Việt Nam bảo hiểm công trình thuỷ điện Đại Ninh và thu phí bảo hiểm trực tiếp thì Công ty Bảo Minh có trách nhiệm xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng và kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN cho Hợp đồng bảo hiểm này tại Văn phòng Tổng Công ty Bảo Minh.

Căn cứ vào mô hình tổ chức và phân cấp quản lý kinh doanh, tài chính của Công ty, để thuận lợi cho việc quản lý kinh doanh và kê khai nộp thuế của Công ty và các Chi nhánh đối với các trường hợp khách hàng do Chi nhánh khai thác, nhưng khchs hàng yêu cầu Công ty ký Hợp đồng để đảm bảo tín nhiệm, thì Công ty thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng đồng thời uỷ quyền cho chi nhánh tổ chức thực hiện hợp đồng, như: lập hoá đơn, thanh toán phí bảo hiểm, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, hạch toán doanh thu và chi phí tại chi nhánh. Công ty, chi nhánh có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp các hợp đồng này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2032 TCT/DNNN ngày 06/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc xuất hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!