Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2031TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2031 TCT/DNNN
V/v xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1191/CT-TQD ngày 14 tháng 6 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp cho Xí nghiệp nông công nghiệp chè Ayun, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2 - Phần A và Điểm 2.1 - Mục IV - Phần B - Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính thì Xí nghiệp nông công nghiệp chè Ayun được xoá khoản tiền phạt chậm nộp tính trên các khoản chậm nộp ngân sách nhà nước của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị xoá khoản phạt chậm nộp nêu trên, nhưng đảm bảo nguyên tắc số nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp) không vượt quá số lỗ của đơn vị tính đến cuối năm 2001.

Tại Quyết định số 2180/QĐ-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2003 về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN  từ năm 1998 trở về trước cho Xí nghiệp nông công nghiệp chè Ayun, Bộ Tài chính đã xoá nợ khoản tiền phạt chậm nộp tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 1998 cho Xí nghiệp là 4.817.465 đồng.

Để có căn cứ xử lý dứt điểm khoản tiền phạt chậm nộp cho đơn vị, đề nghị Cục thuế tỉnh Gia Lai bổ sung hồ sơ xác định rõ:

- Số lỗ còn lại của đơn vị tính đến cuối năm 2001 sau khi đã thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN từ năm 1998 trở về trước cho Xí nghiệp theo Quyết định của Bộ Tài chính.

- Tổng số tiền phạt chậm nộp tính trên các khoản chậm nộp NSNN của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm Cục thuế đề nghị xoá khoản phạt chậm nộp cho đơn vị (đến nay) trong đó: số đã hạch toán, số chưa hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2031 TCT/DNNN ngày 06/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!