Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2029/TCT-KK về việc tất toán tài khoản 921 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2029/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2029/TCT-KK
V/v: tất toán tài khoản 921

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4624/CT-KK-KTT ngày 02/05/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán tài khoản tạm giữ của ngành thuế (TK 921.03), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục IV, Phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì: “Các khoản tiền truy thu thuế, phạt chậm nộp tiền thuế, phạt trốn thuế, gian lận thuế và phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế được nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước. Cơ quan thuế chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào Ngân sách Nhà nước theo các quyết định đã hết thời hiệu khiếu nại”.

Theo quy định tại điểm 2.4, mục VII, Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì “Toàn bộ tiền phạt thu được phải nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại KBNN theo quy định hiện hành. Sau khi hết thời hạn khiếu nại hoặc khiếu nại đã giải quyết xong, căn cứ kết quả xử lý, cơ quan thuế chuyển số tiền trên tài khoản tạm giữ vào NSNN theo quy định của Luật NSNN”.

Căn cứ các quy định trên đây, cơ quan thuế phải mở tài khoản tạm giữ của ngành thuế (TK 921.03) để tổng hợp, theo dõi các khoản tiền thuế, tiền phạt phát hiện truy thu qua công tác thanh tra, kiểm tra trong thời hạn giải quyết khiếu nại. Sau khi hết thời hạn khiếu nại hoặc khiếu nại đã giải quyết xong, căn cứ kết quả xử lý, trường hợp người nộp thuế phải nộp NSNN thì cơ quan thuế chuyển số tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản thu NSNN. Trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế thực hiện hoàn trả từ tài khoản tạm giữ cho người nộp thuế. Vì vậy, không thể tất toán tài khoản 921.03 như đề nghị của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Việc điều chỉnh giữa hai tài khoản 741 và 921 trong trường hợp người nộp thuế nộp nhầm tài khoản được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2c, mục II, phần hai Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TCT ngày 22/4/2008 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2029/TCT-KK về việc tất toán tài khoản 921 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.862
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77