Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2027/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế

Số hiệu: 2027/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2027/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Thành Phố Đà Nẵng
- Công ty cổ phần XNK Kỹ Thuật – TECHNIMEX
(70 Trần Hưng Đạo – Tp. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 271/TECHNIMEX ngày 04/04/2007 của Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật – TECHNIMEX về đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế trong thời gian chờ xóa nợ thuế truy thu mặt hàng cọc cừ nhựa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần XNK kỹ thuật – TECHNIMEX  đang có nợ thuế truy thu số tiền 227.818.900 đồng thuộc tờ khai nhập khẩu số 461/NKD ngày 28/07/2001 tại Cục Hải quan thanh phố Đà Nẵng, trường hợp này, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính cho xóa nợ thuế truy thu theo Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 01/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết, để giải quyết khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Cổ phần XNK kỹ thuật – TECHNIMEX được làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 30/06/2007 và được hưởng ân hạn thuế theo quy định tại điểm 2.1, Phần A, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Đồng thời, Công ty phải cam kết chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu mặt hàng cọc cừ nhựa của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật – TECHNIMEX biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ các tỉnh, thành phố
 (để thực hiện)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2027/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status