Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 201TCT/DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 201TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 201TCT/DNNN
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Viện nghiên cứu sành sứ thủy tinh công nghiệp
(Số 132 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội)

 

Trả lời công văn 98/VSSTT ngày 9/11/2004 của Viện nghiên cứu sành sứ thủy tinh công nghiệp đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp Viện nghiên cứu sành sứ thủy tinh công nghiệp có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT và thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị đầu tư để phục vụ cho sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của Viện được khấu trừ, hoặc hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện nghiên cứu sành sứ thủy tinh công nghiệp biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VP (HC), DNNN (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 201TCT/DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90