Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2006TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2006 TCT/ĐTNN
V/v xác định doanh thu tính thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Trường Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 84/CV-IS ngày 9/6/2004 của Công ty liên doanh Trường Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.a Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính quy định: Doanh thu tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp là toàn bộ tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ (không có thuế GTGT) và các khoản thu khác của doanh nghiệp trong năm tính thuế.

Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá hoặc xuất hoá đơn bán hàng, đối với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc xuất hoá đơn bán hàng.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp khi thu học phí của học sinh Công ty xuất hoá đơn thu tiền vào thời điểm thuộc năm tài chính nào thì khoản tiền học phí này thuộc doanh thu của năm tài chính đó. Trường hợp sang năm tài chính tiếp theo Công ty có các khoản điều chỉnh doanh thu có liên quan đến năm tài chính trước (như giảm học phí, hoàn lại học phí...) thì các khoản điều chỉnh này được điều chỉnh vào doanh thu của năm tài chính tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Trường Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2006 TCT/ĐTNN ngày 2/07/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!