Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 19TCT/DNK về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng nhiều lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 19TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 19TCT/DNK
V/v: Ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp sử dụng nhiều lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục thuế tỉnh Cà Mau
Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau
(Số 29/3 kinh xáng Phụng Hiệp - Phường 4 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau)

 

Tổng cục Thuế nhận được Đơn kiến nghị số 50/KN-HTX ngày 20/12/2004 của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau đề nghị được xem xét Điều kiện miễn, giảm thuế TNDN trong trường hợp sử dụng nhiều lao động, về việc này Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

1. Về việc sử dụng lao động của doanh nghiệp khác

Trường hợp Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau thuê một số doanh nghiệp khác thực hiện các công việc cạo mổ, vận chuyển gia súc, các doanh nghiệp này cử lao động đến làm cho Hợp tác xã; khi thanh toán tiền Hợp tác xã thanh toán trực tiếp cho chủ doanh nghiệp thì số lượng lao động này không được tính vào số lượng lao động của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau vì đây là lao động của doanh nghiệp nhận làm dịch vụ cho Hợp tác xã.

2. Về cách tính số lượng lao động bình quân theo năm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 08/1998/TT-LĐTBXH ngày 07/5/1998 hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Đối tượng áp dụng cách tính số lao động bình quân năm theo Thông tư này là những đối tượng áp dụng Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP nói trên. Theo Thông tư này thì các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động bình quân năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh để xác định và tính toán lại số lượng lao động bình quân năm của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau theo cách tính quy định tại Thông tư số 08/1998/TT-LĐTBXH nói trên:

- Trường hợp sau khi tính lại thấy số lượng lao động bình quân năm của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau là bằng hoặc lớn hơn 50 người thì Cục thuế xem xét cho Hợp tác xã được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

- Trường hợp sau khi tính lại thấy số lượng lao động bình quân năm của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau là ít hơn 50 người thì Hợp tác xã không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế báo cáo về Tổng cục để Tổng cục xem xét trả lời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 19TCT/DNK về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng nhiều lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163