Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1997TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1997TCT/TS
V/v: Thuế CQSDĐ, LPTB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Trả lời Công văn số 1488/CT THDT ngày 18/5/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về kiến nghị nêu tại Điểm 2 Công văn số 356/CT THDT ngày 31/01/2005 của Cục thuế tỉnh Long an về việc vướng mắc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

2/ Về ý kiến nêu tại Điểm 1 Công văn số 356/CT THDT ngày 31/01/2005 và Công văn số 1488/CT THDT ngày 18/5/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ:

a) Về thuế chuyển quyền sử dụng đất:

Các trường hợp không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính (hay Tổng cục Thuế) không thể quy định thêm đối tượng thuộc diện không chịu thuế khác với Nghị định của Chính phủ.

Trường hợp các thành viên đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà quan hệ giữa họ với nhau không phải là một trong các quan hệ quy định tại Điểm 3.5, Mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC nêu trên:

Nếu các thành viên thực hiện tách sổ, chia đất theo đúng tỷ lệ đóng góp (hay có quyền sử dụng đất) khi đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trước đây), nay đăng ký lại quyền sử dụng đất theo diện tích tương ứng được chia thì đây không phải là trường hợp chuyển nhượng, vì vậy không phát sinh nghĩa vụ thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Nếu các thành viên chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho một thành viên (ông A, B và C cùng đứng tên đồng quyền sử dụng đất, nay ông A và B chuyển quyền sử dụng đất đồng sử dụng trên cho ông C đứng tên) như Cục thuế nêu tại Công văn số 1488/CT THDT nêu trên: đây là trường hợp chuyển quyền sử dụng đất của ông A và B cho ông C, do đó ông A và B phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất căn cứ diện tích đất thuộc phần sử dụng của cá nhân theo đúng tỷ lệ đóng góp (hay có quyền sử dụng đất).

b) Về lệ phí trước bạ:

Đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ đã được quy định rõ tại Tiết h3, Điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Đề nghị Cục thuế nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1997 TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.768

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!