Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1988/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1988/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 12/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1988/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở xem xét, báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng” của Công ty TNHH Sanofi Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 14548/TCHQ-TXNK ngày 05/12/2014, số 15323/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2014 đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư nêu trên; luận chứng kinh tế kỹ thuật; bản giải trình chi tiết về việc phân bổ vốn đầu tư tạo tài sản cố định cho từng hạng mục (dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng), danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho từng hạng mục và các tài liệu khác có liên quan do Công ty nộp, xuất trình để xác định danh mục các mặt hàng sử dụng tương ứng với hạng mục sản xuất dược phẩm và báo cáo kết quả kiểm tra kèm đề xuất của đơn vị về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 30/12/2014. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai nội dung các công văn số 14548/TCHQ-TXNK , số 15323/TCHQ-TXNK nêu trên và báo cáo kết quả kèm đề xuất của đơn vị về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 20/3/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1988/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68