Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1986 TCT/NV1 ngày 4/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc giảm thuế GTGT

Số hiệu: 1986TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1986 TCT/NV1
V/v Giảm thuế GTGT

Hà Nội , ngày 04 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Trả  lời công văn số 33 CV-CT ngày 8/4/2003 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về việc giảm thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 4543 TC/TCT ngày 18/5/2003, của Bộ Tài chính về việc giảm thuế GTGT thì các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có thu mua các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn. nếu áp dụng mức khấu trừ theo quy định tại Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của  Chính phủ mà bị lỗ thì được giảm thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2001 tương ứng với số chênh lệch doanh nghiệp đã kê khai tính khấu trừ theo tỷ lệ % quy định tại Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 với tỷ lệ % quy định tại Nghị định số 79/2000/NĐ-CP Số thuế nêu trên được xác định là tạm giảm. khi có quyết toán năm sẽ xác định số giảm chính thức theo Luật.

Theo quy định tại Điều 28 Luật thuế GTGT thì: xét giảm thuế cho các cơ sở sản xuất kinh doanh bị lỗ do thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây. Thời gian giảm thuế tối đa không quá 3 năm. kể từ ngày Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có thu mua mặt hàng nông sản, lâm sản thuỷ sản chưa qua chế biến đã được tạm giảm thuế theo công văn số 4545 TC/TCT ngày 18/5/2003 của Bộ Tài chính, nếu quyết toán bị lỗ do thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức doanh thu trước đây thì sẽ được giảm chính thức.

Tổng cục thuế trả lời để cục Thuế tỉnh Cần Thơ biết, thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1986 TCT/NV1 ngày 4/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc giảm thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080
DMCA.com Protection Status