Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1978TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1978TCT/PCCS
V/v: miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

 

Trả lời công văn số 28/CT-THDT ngày 6/1/2005 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về việc giải quyết miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 1, 2 Mục III Phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm sau khi cơ sở kinh doanh đã có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Để giảm bớt khó khăn cho các cơ sở kinh doanh, trong năm được xét miễn thuế, giảm thuế, cơ quan thuế có thể cho tạm miễn thuế, tạm giảm thuế.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết phải quyết định tạm miễn thuế, giảm thuế hoặc quyết định chính thức miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh hoặc thông báo cho cơ sở kinh doanh biết lý do chưa giải quyết, không giải quyết”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết phải quyết định tạm miễn thuế, giảm thuế cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đã có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sau đó doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết phải có quyết định chính thức miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh hoặc thông báo cho cơ sở kinh doanh biết lý do chưa giải quyết, không giải quyết.

2) Cơ sở kinh doanh nộp chậm báo cáo quyết toán so với quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp chậm báo cáo quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Mục I Phần B Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và vẫn được giải quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đang trong thời gian miễn thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.

3) Trường hợp cơ sở kinh doanh gửi báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo quyết toán thuế có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ nhưng qua thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế có lãi hoặc đã thực hiện miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có chênh lệch với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã được miễn thuế, giảm thuế thì được xử lý như sau:

- Nếu cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn được giải quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định.

- Nếu cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần thu nhập chịu thuế khai không đúng làm giảm số thuế TNDN phải nộp thì cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP(HC); PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1978 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122