Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1975/CT-QLN về chính sách thuế liên quan công tác cưỡng chế nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1975/CT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Dương
Ngày ban hành: 22/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1975/CT-QLN
V/v Chính sách thuế liên quan công tác cưỡng chế nợ thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Gò Vấp

Ngày 11/3/2011 Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nhận được Email của Chi cục Thuế Quận Gò Vấp hỏi về một số vấn đề còn vướng mắc khi thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp đang cưỡng chế. Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Trường hợp 1: Các doanh nghiệp đang tiến hành thực hiện cưỡng chế nợ thuế trong năm 2011 nhưng sử dụng hóa đơn đặt in hoặc tự in thì thực hiện cưỡng chế bình thường giống các doanh nghiệp mua hóa đơn Bộ Tài chính tại Chi cục Thuế hay phải chờ văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Trả lời: Theo quy định tại điều 21 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định quyền hạn tạo, mua và sử dụng hóa đơn thuộc về các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.

Vấn đề cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn của Chi cục Thuế, Cục Thuế đã có công văn số 8526/CT-QLN ngày 16/12/2010 hỏi Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế trả lời bằng công văn số 159/TCT-QLN ngày 13/01/2011 trong đó Tổng cục Thuế nói sẽ nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới, vì vậy Chi cục Thuế chờ sự hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Trường hợp 2: Các doanh nghiệp đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế chưa nộp thuế nhưng xin chuyển đi nơi khác:

Trả lời: Tại khoản 3, điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật QLT quy định “Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế đã khai hoặc đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm”.

Theo quy định trên thì đề nghị Chi cục Thuế thực hiện:

- Nếu doanh nghiệp chuyển trụ sở ra khỏi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì đề nghị người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế còn nợ trước khi chuyển.

- Nếu doanh nghiệp chuyển trụ sở từ quận, huyện này sang quận huyện khác cùng tỉnh, thành phố thì lập thông báo gửi cho cơ quan thuế quản lý nơi đến của người nộp thuế biết và đồng thời chuyển nợ theo quy định.

Trường hợp 3: Có trường hợp cưỡng chế nợ thuế các doanh nghiệp nhưng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ trên ứng dụng QTN ghi ở tài khoản (921) khi doanh nghiệp đến Kho bạc nộp vào NSNN khi Kho bạc không cho nộp thuế do không đúng tài khoản (741) thì xử lý như thế nào?

Trả lời: Đối với trường hợp này đề nghị Chi cục Thuế liên hệ và làm việc với kho bạc Quận, Huyện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế theo đúng như thông báo.

Trường hợp 4: Khi ban hành QĐ cưỡng chế bằng biện pháp đình chỉ sử dụng hóa đơn (hóa đơn Bộ Tài chính bán tại Chi cục Thuế) đã niêm phong hóa đơn hoặc doanh nghiệp không đưa hóa đơn cho Chi cục Thuế để niêm phong nhưng vẫn xuất hóa đơn cho khách hàng thì xử lý như thế nào?

Trả lời: Đối với trường hợp này đề nghị Chi cục Thuế lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 11 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Doanh nghiệp không đưa hóa đơn để niêm phong phạt theo tiết b, khoản 1 điều 11.

- Doanh nghiệp xé niêm phong để sử dụng hóa đơn phạt theo tiết c, khoản 1 điều 11.

Trường hợp 5: Các doanh nghiệp đã cưỡng chế và niêm phong hóa đơn (hóa đơn Bộ Tài chính bán tại Chi cục Thuế) nhưng đến 4/2011 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in hoặc tự in thì xử lý thế nào?

Trả lời: Vấn đề này chờ ý kiến trả lời của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh trả lời Chi cục Thuế Quận Gò Vấp được biết và thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Các CCT Quận - Huyện.
- Lưu VT, QLN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1975/CT-QLN về chính sách thuế liên quan công tác cưỡng chế nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.343
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122