Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1969TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1969 TCT/DNK
V/v tỷ lệ trích BHXH, BHYT tính vào chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XD & TM Song Hải Long
(Đ/c: 18/5C đường Trung Lang - phường 12 - Q. Tân Bình, Tp.HCM)

Trả lời đơn thư ngày 10/6/2004 của Công ty TNHH XD & TM Song Hải Long về tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu thập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 6.4 Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì khoản trích BHXH, BHYT được tính vào chi phí hợp lý theo chế độ quy định.

- Tại điểm 3, Mục II Thông tư số 58-TC/HCSN ngày 24/7/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp bảo hiểm xã hội và điểm 1, Mục II Thông tư Liên tịch Y tế - Tài chính - Thương binh và Xã hội số 15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 05/12/1998 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ, quy định khoản đóng BHXH bằng 15% quỹ tiền lương và BHYT bằng 2% mà chủ sử dụng lao động đóng, được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc chi phí lưu thông của đơn vị; khoản 5% BHXH và 1% BHYT được trích từ tiền lương của người lao động.

Theo các quy định trên công ty TNHH XD & TM Song Hải Long chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN 17% (15% BHXH và 2% BHYT). Trường hợp Công ty đã ký hợp đồng lao động với người lao động thoả thuận đóng toàn bộ 23% BHXH và BHYT thì phần chênh lệch 6% Công ty trừ vào thu nhập sau thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH XD & TM Song Hải Long biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1969 TCT/DNK ngày 29/06/2004 của Tổng cục thuế về việc tỷ lệ trích BHXH, BHYT tính vào chi phí hợp lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.001

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!