Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1966/TCT-CS về việc lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1966/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1966/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65/CV-CTLN/KTTC ngày 03/3/2008 của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình về việc lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661.

Về vấn đề này, trước đây theo báo cáo của Cục thuế Hòa Bình, Tổng cục Thuế đã có công văn số 583/TCT-CS ngày 23/01/2008 trả lời Cục thuế tỉnh Hòa Bình và Công ty. Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo của Công ty tại công văn số 65/CV-CTLN/KTTC ngày 03/3/2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661) và hướng dẫn tại phần 3 Quyết định số 4361/QĐ-BNN-PTNT ngày 17/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ), thì chi tiết dự toán trong dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách/tài trợ không bố trí khoản kinh phí nộp thuế GTGT, do đó, trường hợp Xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình thực hiện hạng mục thiết kế cho khâu trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 thì không thu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (xã Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình);

- Kho bạc Nhà nước;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1966/TCT-CS về việc lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238