Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1965/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 1965/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 23/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;
- Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh.
(thôn Minh Lợi, P. Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)

Trả lời công văn số 3793/CT-THNVDT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và công văn số 12/LDL ngày 25/01/2018 của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế GTGT;

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp Công ty TNHH An Thịnh Khang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901779378 đăng ký lần đầu ngày 02/4/2015, có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các năm 2015 là trên 715 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì từ năm 2016 Công ty TNHH An Thịnh Khang chuyển sang áp dụng phương pháp khu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Về thuế GTGT đối với mặt hàng gia súc nhập khẩu để nuôi, tiêu thụ trong nước, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3751/TCT-CS ngày 26/10/2012 trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Công ty CP đầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình và Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK
, TTr, KTNB-TCT;
- Website TC
T;
- Lưu VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1965/TCT-CS ngày 23/05/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.029

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!