Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1954TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1954TCT/TNCN
V/v: Tính thuế TNCN đối với khoản tiền
nhà của người nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty thép VSC-POSCO
(Địa chỉ: Km 9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65/VPS-QL ngày 30/3/2005 của Công ty thép VSC-POSCO về việc tính thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với khoản tiền nhà của cá nhân người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì:

1/ Khoản trợ cấp tiền nhà Công ty trả trực tiếp bằng tiền cho cá nhân phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

2/ Khoản tiền phòng nghỉ của cá nhân được công ty chi trả hộ có chứng từ hợp lý phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân đó. Về nguyên tắc thu nhập để tính giảm trừ được tính trên cả phần thu nhập được hỗ trợ tiền nhà ở, nhưng nếu cá nhân xuất trình hóa đơn chi trả tiền nhà thì được loại trừ phần tiền mặt hỗ trợ khi xác định 15% chi phí loại trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty thép VSC-POSCO biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hải Phòng
- Lưu: VP (HC), TNCN.
 


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1954 TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền nhà của cá nhân người nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.286

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!