Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1953/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1953/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1953/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời Công văn số 1468/CT-KTr ngày 13/12/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hóa đơn hợp pháp: Điều 17 Luật Kế toán quy định nội dung chứng từ kế toán như sau:

“a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán”.

Căn cứ quy định nêu trên, hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán, phải ghi đúng ngày, tháng, năm lập hóa đơn. Việc Cục thuế tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho Công ty lương thực Tiền Giang xuất hóa đơn GTGT, hóa đơn thực xuất vào tháng 11/2007 nhưng trên hóa đơn ghi lùi ngày vào tháng 9/2007, như vậy, hóa đơn không ghi đúng ngày tháng lập hóa đơn không được coi là chứng từ hợp lệ. Bên bán hàng và Bên mua hàng không được sử dụng hóa đơn nêu trên để khai thuế. Bên bán hàng và bên mua hàng sử dụng hóa đơn thực xuất vào ngày 30/10/2007 để kê khai thuế. Trường hợp Công ty lương thực Tiền Giang đã thu hồi lại hóa đơn xuất cho Công ty cổ phần Thiên Nhiên vào ngày 30/10/2007 thì Công ty lương thực Tiền Giang phải xuất lại hóa đơn ghi đúng ngày, tháng lập hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 17 Luật Kế toán.

2. Về áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu:

Điểm 1.2d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho nước ngoài

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu

- Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty CP Thiên Nhiên xuất khẩu gạo vào tháng 9/2007 theo hợp đồng ký với người mua nước ngoài, có tờ khai hải quan, có chứng từ thanh toán theo quy định thì mặt hàng gạo xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty CP Thiên Nhiên được kê khai thuế GTGT đầu vào của mặt hàng gạo xuất khẩu căn cứ hóa đơn GTGT do Công ty lương thực Tiền Giang xuất phù hợp với các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1953/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234