Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1952/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1952/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1952/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời Công văn số 19090/CT-THNVDT ngày 27/12/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tiết c điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “c.1- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Tiết a điểm 1 Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:

a/ Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt theo quý của năm dương lịch cũng như niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Trường hợp này áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh có đầu tư mới, đầu tư chiều sâu.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong 3 tháng liên tục do đầu tư tài sản cố định nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh thuộc diện được xét hoàn thuế.

Theo công văn của Cục thuế, Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm đăng ký hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân từ tháng 4/2003 tuy nhiên từ khi thành lập đến thời điểm đề nghị hoàn thuế GTGT Công ty Công Lý Trần Nghiêm không phát sinh doanh thu, thuế GTGT đầu vào. Như vậy kể từ thời điểm tháng 4/2003 đến thời điểm tháng 10/2007 (từ khi thành lập đến thời điểm xin hoàn thuế) Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm không phát sinh hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT và Công ty chưa chứng minh được tài sản cố định do Công ty mua (ô tô) được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT do đó trường hợp này Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm chưa đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT đầu vào.

2. Đề nghị Cục thuế liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ý kiến về trường hợp của Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm đối chiếu với các quy định tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1952/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66