Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1948/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt và những vướng mắc của một số Cục thuế về thuế đối với chuyển nhượng cầu thủ

Số hiệu: 1948/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1948/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng lắp đặt và thuế đối với chuyển nhượng cầu thủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Trả lời công văn số 68/CTBT-TTHT ngày 18/01/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt và những vướng mắc của một số Cục thuế về thuế đối với chuyển nhượng cầu thủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cầu thủ:

1.1. Thuế GTGT:

Căn cứ Luật thuế GTGT, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT chưa quy định việc thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng cầu thủ nên tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với hoạt động này.

1.2. Thuế TNDN:

Tại Mục I, phần A, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, các đơn vị có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cầu thủ (chênh lệch giữa doanh thu chuyển nhượng c6àu thủ với chi phí nhận chuyển nhượng cầu thủ, chi phí đào tạo cầu thủ…) thì phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

2. Về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng lắp đặt:

Căn cứ Điểm 9, Mục I, phần B và Điểm 3.14, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “hoạt động xây dựng, lắp đặt” thuộc diện chịu thuế GTGT 10%T. Đối với trường hợp dự án xây dựng công trình điện thì tùy thuộc vào hợp đồng mà chủ đầu tư đã ký với nhà thầu để xác định mức thuế GTGT cho phù hợp:

- Trường hợp hợp đồng xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu và thiết bị thì cả phần giá trị nguyên vật liệu, thiết bị và xây dựng, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Trường hợp hợp đồng xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu thì phần giá trị xây dựng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Nguyên vật liệu và thiết bị áp dụng theo thuế suất của từng sản phẩm quy định tại Thông tư 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng nhập khẩu.

Tổng cục thuế hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận (thay công văn trả lời);
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1948/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt và những vướng mắc của một số Cục thuế về thuế đối với chuyển nhượng cầu thủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60