Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1946/TCT-TS về việc trừ giá trị quyền SDĐ vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1946/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1946/TCT-TS
V/v: Trừ giá trị quyền SDĐ vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận

 

Trả lời công văn số 763/CT-THDT ngày 25/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về đề nghị hướng dẫn thực hiện trừ giá trị quyền SDĐ vào tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 mục VII phần B Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước thì: “Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì giá trị quyền sử dụng đất được giao, nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp tính cho diện tích đất phải nộp tiền thuê, được giao, loại đất khi nhận chuyển nhượng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm trừ giá trị quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất, nhưng mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp”.

Quy định tại Điểm 2(b) Mục IV phần B Thông tư số 120/2005/TT-BTC về công thức tính số năm được trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp (Cục thuế áp dụng để tính số năm không phải nộp tiền thuê đất) đang có vướng mắc, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4398/BTC-TCT ngày 30/3/2007 (bản Photocopy gửi kèm).

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Celine Thái được nhà nước cho thuê đất để xây dựng Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm mà đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì Công ty được trừ giá trị quyền SDĐ vào tiền thuê đất phải nộp tính cho diện tích đất phải nộp tiền thuê theo giá của loại đất nhận chuyển nhượng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm trừ giá trị quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất. Căn cứ giá trị quyền SDĐ được trừ (số tiền), Cục Thuế tính trừ dần vào thông báo nộp tiền thuê đất hàng năm nhưng không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Sau khi đã trừ hết, nếu vẫn còn trong thời hạn thuê đất thì Công ty TNHH Celine Thái tiếp tục phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

 
Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1946/TCT-TS về việc trừ giá trị quyền SDĐ vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197