Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1919TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1919TCT/ĐTNN
V/v: thời gian nộp thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27/CV ngày 18/05/2005 của Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon kiến nghị về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi được quy định trong Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 2037/GPĐC3 ngày 06/04/2005 của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo các quy định của các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các quy định về thuế quy định tại Giấy phép đầu tư có hiệu lực kể từ ngày Giấy phép đầu tư được ký và không có hiệu lực hồi tố.

Căn cứ quy định này, trường hợp Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép điều chỉnh số 2037/GPĐC3 ngày 06/04/2005 thì thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối với hoạt động thu mua thanh long để xuất khẩu quy định tại Giấy phép điều chỉnh này sẽ được áp dụng kể từ ngày Giấy phép được ký, áp dụng cho khoảng thời gian còn lại (thời gian được ưu đãi quy định tại Giấy phép điều chỉnh trừ đi khoảng thời gian kể từ khi kinh doanh có lãi đến ngày 06/04/2005), cụ thể, Công ty sẽ được miễn 50% thuế TNDN kể từ ngày 06/04/2005 đến ngày 31/12/2011. Công ty không được điều chỉnh mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi cho quãng thời gian kể từ khi kinh doanh có lãi đến ngày 06/04/2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long, Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1919 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173