Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1910TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1910 TCT/PCCS
v/v: trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng

Câu hỏi: Doanh nghiệp sản xuất bao bì, đóng thùng gỗ, nguyên liệu dùng cho sản xuất chủ yếu là gỗ tạp mua của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ mua là giấy viết tay, do đó không có cơ sở để khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Do vậy doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT gần như đủ 10% trên doanh thu. Đề nghị được giảm thuế suất thuế GTGT.

Trả lời: Doanh nghiệp mua gỗ tạp của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ mua là giấy viết tay, do đó không phải trả thuế GTGT cho người bán hàng và cũng không có thuế GTGT đầu vào để khấu trừ. Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định giảm thuế suất thuế GTGT. Vì vậy, đề nghị Cục thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế theo quy định.

 

Nơi nhận:
Như trên
Lưu VT(HC,TH), TTHT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1910TCT/PCCS ngày 17/06/2005 về việc sản xuất bao bì, đóng thùng gỗ, nguyên liệu dùng cho sản xuất chủ yếu là gỗ tạp mua của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ mua là giấy viết tay, do đó không có cơ sở để khấu trừ thuế GTGT đầu vào do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.926

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!