Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1909/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế đối với tiền chi phục vụ bữa ăn do Công ty TNHH Fine Decor Việt Nam tổ chức nấu ăn phục vụ người lao động

Số hiệu: 1909/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1909/TCT-ĐTNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai 

Trả lời công văn số 2222/CT-TTHT ngày 17/11/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chính sách thuế đối với tiền chi phục vụ bữa ăn do Côn ty TNHH Fine Decor Việt Nam tổ chức nấu ăn phục vụ người lao động (có quy định tại Hợp đồng lao động), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 4.3 Phần I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp Công ty TNHH Fine Decor Việt Nam tổ chức nấu ăn tại chỗ cho người lao động trong Công ty (cả 3 bữa ăn trong một ngày/người, có quy định tại hợp đồng lao động) thì Công ty được hạch toán toàn bộ chi phí của các bữa ăn nêu trên vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Vấn đề thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các bữa ăn nêu trên: Hiện nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ CST;
- Lưu VT, ĐTNN (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1909/TCT-ĐTNN ngày 01/06/2006 của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế đối với tiền chi phục vụ bữa ăn do Công ty TNHH Fine Decor Việt Nam tổ chức nấu ăn phục vụ người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250