Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1909/TCT-CS về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá Craven A do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1909/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1909/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11658/CT-TTHT ngày 15/11/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế TTĐB đối với thuốc lá Craven A, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5.24, mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ điểm 1, mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Căn cứ mục I, Phần A (về thuế TTĐB) Thông tư số 115/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế TTĐB.

Trường hợp Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn ký hợp đồng hợp tác sản xuất thuốc lá hiệu Craven A với Công ty British American Tobacco Marketing Pte Ltd (Singapore) gọi tắt là BAT. Theo hợp đồng thì BAT cung cấp 100% nguyên phụ liệu đồng bộ theo giá quy định cho Tổng công ty công nghiệp Sài gòn để sản xuất. Ngày 9/5/2007, BAT và Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn thỏa thuận điều chỉnh giảm giá bán thuốc lá hiệu Craven A được thực hiện từ ngày 14/5/2007 thì đề nghị Cục thuế kiểm tra giá bán của Công ty phân phối nếu giá bán của Công ty phân phối giảm tương ứng do thỏa thuận điều chỉnh giảm giá bán như nêu trên. Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn khi bán thuốc là Craven A tồn kho tính đến thời điểm ngày 14/5/2007 theo giá đã giảm thì Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế TTĐB theo giá tương ứng với giá bán đã giảm.

Trường hợp giá bán của Công ty phân phối không thì cơ quan thuế căn cứ vào giá bán trên thị trường để xác định căn cứ ấn định thuế TTĐB.

Đối với khoản chênh lệch Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn nhận được từ Công ty BAT do việc giảm giá bán đối với hàng tồn kho mua từ trước ngày 14/5/2007 là doanh nghiệp chịu thuế TTĐB, thuế GTGT và thuế TNDN của Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Ban PC, HT; TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1909/TCT-CS về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá Craven A do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76