Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1905/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1905/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1905/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1003/CT-KK&KTT ngày 10/04/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 hướng dẫn: “Theo quy định tại điểm 3, mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC, đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra, giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì kể từ ngày 16/2/2005 (ngày Thông tư số 25/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành) nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký với Cục thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu như hướng dẫn tại điểm 2 mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC”.

Theo hướng dẫn tại điểm 2.3 công văn số 1108/TCT-ĐTNN thì: “Nếu nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu chính nước ngoài nếu xuất trình được chứng từ chứng minh nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện”.

Trường hợp Tổ hợp Technip là nhà thầu chính nước ngoài của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất có ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một số hạng mục của dự án, Tổ hợp Technip và các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định trên doanh thu thì Tổ hợp Technip và các nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế để thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế đối với phần giá trị công việc mà Tổ hợp Technip và các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Tổ hợp Technip đã kê khai, nộp thuế TNDN trên toàn bộ giá trị hợp đồng bao gồm cả phần giá trị công việc mà các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện thì nhà thầu phụ nước ngoài không phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với phần giá trị công việc mà nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ hợp Technip

- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1905/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55