Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1903/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1903/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1903/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 971/CT-TTr ngày 03/03/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc kê khai thuế GTGT đối với trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly – Xí nghiệp 1 được Công ty Cổ phần Xi măng (CPXM) Sông Đà Yaly giao nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị cho các nhà thầu thực hiện thi công được Thủy điện Xekaman3 tại Lào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/8/2007,Bộ Tài chính đã có Công văn số 11334/BTC-TCT về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án Thủy điện Xekaman3 tại Lào. Trong đó nêu rõ:

“Đối với hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị do doanh nghiệp nội địa bán hàng trực tiếp cho nhà thầu chính và các nhà thầu phụ để xây dựng, lắp đặt dự án Thủy điện Xekaman3 và thực hiện giao hàng hóa tại Lào theo Hợp đồng ký kết thì doanh nghiệp nội địa lập hóa đơn giao cho nhà thầu ghi thuế suất thuế GTGT 0%. Thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp bán hàng thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan;

- Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc, xuất khẩu phải phù hợp với danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài do chủ đầu tư phê duyệt …

- Hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp bán hàng và nhà thầu, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và giá trị hàng hóa;

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm 1.2 d3 mục III phân B Thông tư 120/2003/TT-BTCđiểm 1.2 d3 mục III phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thanh toán qua ngân hàng được thực hiện giữa các ngân hàng tại Việt Nam theo quy định;

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa để xuất khẩu cho nhà thầu…”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Sông đà Yaly – Xí nghiệp 1 có cung cấp vật tư, hàng hóa, máy móc cho các nhà thầu thực hiện thi công dự án Thủy điện Xekaman3 và khi giao hàng Chi nhánh lập hóa đơn giao cho các nhà thầu nhưng Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư với các nhà thầu thực hiện dự án là do Công ty CPXM Sông Đà Yaly ký, các nhà thầu thực hiện thanh toán với Công ty CPXM Sông Đà Yaly, như vậy đơn vị ký kết hợp đồng xuất khẩu và đơn vị bán hàng xuất khẩu là không đồng nhất, đơn vị mở Tờ khai Hải quan và thực hiện các thủ tục xuất khẩu cũng là Công ty CPXM Sông Đà Yaly thì Xí Nghiệp 1 không đủ điều kiện áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1903/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202