Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1890TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1890 TCT/PCCS
V/v quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 147/CT-TTr ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xác định chi phí hợp lý đối với đơn vị phụ thuộc hạch toán báo sổ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Mục I phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh chính thực hiện kiểm tr việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh chính và các đơn vị hạch toán phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính. Trường hợp đơn vị hạch toán báo sổ đóng tại địa phương khác với cơ sở kinh doanh chính, cơ quan quản lý thuế đơn vị phụ thuộc khi thanh tra, kiểm tra thuế nếu phát hiện các Khoản chi phí bất hợp lý đã hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị phụ thuộc và được cơ sở kinh doanh chính chấp nhận thì có công văn kiến nghị kèm theo biên bản kiểm tra gửi cho cơ quan thuế quản lý cơ sỏ sản xuất kinh doanh chính để xử lý. Cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh chính xử lý xong phải thông báo lại cho cơ quan thuế quản lý thuế đơn vị phụ thuộc biết. Cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc báo sổ không xử lý truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị phụ thuộc báo sổ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1890 TCT/PCCS ngày 22/06/2004 của Tổng cục thuế về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!