Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 189/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 189/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 189/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 651/CT-KTT ngày 22/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn thay thế Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/1995 hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, để dễ dàng, thuận tiện hơn cho địa phương trong việc triển khai thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Sở Thuỷ sản Bến Tre) về hồ sơ khi đăng ký kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền nghề cá nêu tại công văn số 244/BVNL-ĐK ngày 4/10/2007.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre phối hợp với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Bến Tre thực hiện thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Tổng cục Thuế để nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 189/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188