Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 18834/BTC-TCT thí điểm ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán

Số hiệu: 18834/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18834/BTC-TCT
V/v triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, song song với việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, từ năm 2016, Bộ Tài chính sẽ thí điểm triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân. Một trong những nội dung đó là sẽ thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, cụ thể như sau:

Thực tế thực hiện quy định cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) nộp thuế theo phương pháp khoán phải tự nộp tiền thuế vào cơ quan Kho bạc hoặc ngân hàng cho thấy còn có bất cập, cụ thể: việc nộp thuế tập trung vào một số ngày cao điểm gây quá tải tại các điểm thu, hộ kinh doanh phải bỏ kinh doanh để đi nộp thuế, có trường hợp nhờ cán bộ thuế nộp thuế hoặc cán bộ thuế thu thuế trực tiếp bằng biên lai đã tạo nên sự thiếu sự minh bạch trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, là nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực đối với cán bộ thuế. Để khắc phục những bất cập nêu trên, tại Điều 10 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính đã quy định: tại các địa bàn cá nhân chưa thực hiện nộp thuế qua phương thức điện tử, cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với Tổ chức được ủy nhiệm thu. Tổ chức được ủy nhiệm thu là các đơn vị như: các doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố hoặc trên cả nước, có cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ nộp thuế tốt cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế nhanh, kịp thời, bằng phương thức điện tử, đáp ứng điều kiện thuận lợi cho cá nhân nộp thuế vào ngân sách nhà nước, thông qua đó tiết kiệm chi phí của người nộp thuế, chi phí của cơ quan thuế và chi phí chung của toàn xã hội, cụ thể: các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực,....

Để triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục thuế thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân (hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi...); hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn....

Một số nội dung chính của việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế:

(i) Phạm vi ủy nhiệm thu: hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả doanh thu theo hóa đơn);

(ii) Địa bàn thí điểm:

- Tại thành phố Hồ Chí Minh: các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

- Tại thành phố Hà Nội: quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa và huyện Thanh Trì.

- Tại thành phố Đà Nẵng: quận Hải Châu, huyện: Hòa Vang.

(iii) Thời gian thí điểm: từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2016. Hàng quý sẽ tổng kết đánh giá.

(iv) Đơn vị chủ trì thí điểm: Cục Thuế và các Chi cục Thuế tại các địa bàn nêu trên.

(v) Đơn vị đăng ký tham gia thí điểm nhận ủy nhiệm thu: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội liên kết cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Đviệc thí điểm triển khai thành công trên địa bàn, tiến tới thực hiện triển khai mở rộng trên cả nước, Bộ Tài chính đề nghị UBND các thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo tại các địa bàn triển khai thí điểm như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc quận, huyện tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, các cơ quan có liên quan trên địa bàn, phối hợp với đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện việc cơ quan thuế thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đảm bảo không gây xáo trộn về việc kinh doanh và việc nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp giữa nhiệm vụ thu và chi ngân sách trên địa bàn.

2. Giao Sở Thông tin - Truyền thông thành phố chỉ đạo, giám sát Đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí thành phố; quận; huyện phối hợp với Cục thuế thành phố; Chi cục thuế quận; huyện trên địa bàn triển khai thí điểm để xây dựng chuyên mục, chuyên đề tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai việc cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế (như: các hình thức nộp thuế, các dịch vụ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh nộp thuế, các lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh, địa chỉ nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân trong quá trình thực hiện đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế.

3. Giao Cục Thuế phối hợp với đơn vị ủy nhiệm thu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế triển khai thí điểm đảm bảo: áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước...; chứng từ thu thuế do đơn vị nhận ủy nhiệm thu phát hành và được quản lý và sử dụng theo quy định như đối với hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn thông thường; không để phát sinh nợ thuế; đơn vị nhận ủy nhiệm thu bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành nếu chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thuế trên 5%, thực hiện đôn đốc và thu nợ thuế, phối hợp với cơ quan thuế cưỡng chế thuế (nếu có); cấp mã số thuế khác cho đơn vị nhận ủy nhiệm thu để thực hiện nộp thuế thay cho hộ kinh doanh vào ngân sách nhà nước, tách riêng khỏi nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị nhận ủy nhiệm thu; kinh phí ủy nhiệm thu thuế trong thời gian thí điểm từ nguồn kinh phí của Tổng cục thuế; chậm nhất là ngày thứ 10 tháng thứ 2 của quý sau quý phát sinh việc ủy nhiệm thu thuế báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) về kết quả triển khai và các vướng mắc phát sinh (nếu có).

4. Giao cơ quan Kho bạc phối hợp với cơ quan thuế và đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của hộ kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần) trong quá trình thực hiện.

5. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

6. Yêu cầu đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh như một nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trên địa bàn.

Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng để triển khai thành công thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đi với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nói riêng và công tác thu, chi ngân sách của ngành Tài chính nói chung.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng BTC Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT (để triển khai);
- Cục thuế TP: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng (để triển khai);
- Website ca BTC, TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN(2b)).

KT. B TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ
Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18834/BTC-TCT ngày 17/12/2015 triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.390

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!