Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1883/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng thức ăn chăn nuôi và máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1883/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/TCHQ-TXNK
V/v  thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi và máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp (công văn số 137/HQBD-TXNK ngày 16/01/2015). Về thuế GTGT thức ăn chăn nuôi, ngày 27/01/2015, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK. Về thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, sau khi Chính phủ ban hành Ngh định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thì các linh kiện đồng bộ của từng máy gặp đập liên hợp, máy xới được Công ty TNHH Kobuta Việt Nam áp mã số theo sản phẩm nguyên chiếc và Cục Hải quan Bình Dương tạm thời giải quyết không thu thuế GTGT đối với các linh kiện đng bộ nhập khẩu trên. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo mặt hàng nhập khẩu khai báo là linh kiện đồng bộ dùng để lắp ráp máy gặt đập liên hợp, máy xới của Công ty TNHH Kobuta Việt Nam nhập khẩu 100% linh kiện từ nước ngoài hay nhập khẩu một phần linh kiện từ nước ngoài về lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và nêu rõ quan điểm xử lý đối với các mặt hàng trên căn cứ Luật s 71/2014/QH13, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ. (đề nghị báo cáo gửi kèm hồ sơ nhập khẩu, tờ khai hải quan khi nhập khẩu linh kiện của các mặt hàng trên).

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 12/3/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TXNK-Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1883/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng thức ăn chăn nuôi và máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.15.11