Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1882/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do giao, bán doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1882/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/TCHQ-TXNK
V/v  xử lý nợ thuế do giao, bán DN

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty may Nhà Bè.
(đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q 7, TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 244/HQHCM-TXNK ngày 26/01/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, về việc xử lý nợ thuế đối với Công ty may thêu Đà Lạt là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán cho Công ty May Nhà Bè (nay Tổng công ty May Nhà Bè thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ gửi kèm thì ngày 29/7/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 2941/QĐ-UB về việc bán doanh nghiệp nhà nước là Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt cho Công ty may Nhà Bè thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam.

Căn cứ Điều 7 Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì Tổng công ty may Nhà Bè trách nhiệm nộp số thuế còn nợ của Công ty May thêu Đà Lạt.

2. Căn cứ Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và điều kiện xóa nợ thuế như sau:

- Khoản 4 Điều 2 “Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước”.

- Khoản 4 Điều 3 “Đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán nêu tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện:

a) Thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

b) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

c) Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán”

Do đó, để xác định số tiền nợ thuế nêu trên có thuộc đối tượng được xóa nợ thuế hay không, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty may Nhà Bè và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra giá trị doanh nghiệp thực hiện giao, bán, nếu số tiền nợ thuế không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao bán thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp (Tổng công ty may Nhà Bè), lập đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty may Nhà Bè biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (để Phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1882/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do giao, bán doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90