Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 18793/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng thiết bị phun thuốc trừ sâu 2015

Số hiệu: 18793/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18793/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với Thiết bị phun thuốc trừ sâu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Bình phun thuốc trừ sâu;
Chi cục Hải quan cửa kh
u Hữu Nghị.

Ngày 20/10/2015, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 01/CV-BP ngày 13/10/2015 của Công ty TNHH Bình phun thuc trừ sâu v chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Thiết bị phun thuốc trừ sâu dùng tay, dạng ống, dung tích 300ml, bằng sắt mạ dài 83cm (+- 5cm), phi 20, mã HS 8424.81.40 nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Thiết bị phun thuốc trừ sâu dùng tay, dạng ống, dung tích 300ml, bằng sắt mạ dài 83cm (+- 5cm), phi 20 có mã HS 8424.81.40 thuộc phân nhóm 8424.81 “Thiết bị khác dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn” là thiết bị phun thuốc trừ sâu hoàn chỉnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Bình phun thuốc trừ sâu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; TCHQ; Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18793/BTC-CST ngày 17/12/2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Thiết bị phun thuốc trừ sâu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!