Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1878TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1878TCT/DNK
V/v trả lời kiến nghị của DOANH NGHIệP tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Câu hỏi số 45: Có một số cơ sở kinh doanh bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thông thường nên không chịu thuế GTGT, do đó giá bán cho người tiêu dùng thấp hơn DN bán có xuất hóa đơn GTGT, do đó gây cạnh tranh bất lợi cho DN.

Hoặc trường hợp DN đi mua vật tư của hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh không muốn xuất hóa đơn vì cho rằng trị giá hàng mua thấp, nếu DN muốn lấy hóa đơn thì phải trả thêm 10% tiền thuế GTGT.

Ngành thuế sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Trả lời:

- Cơ sở kinh doanh khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định tại Điểm 1.1, Mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc in, phát hành sử dụng, quản lý hóa đơn. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, đối với các đối tượng này thường nộp thuế theo chế độ khoán thuế, nhằm khắc phục tình trạng này ngành thuế áp dụng các biện pháp khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn và đối với hộ kinh doanh chưa đăng ký sử dụng hóa đơn nếu có nhu cầu hộ kinh doanh đề nghị cơ quan thuế sẽ cung cấp hóa đơn lẻ cho hộ kinh doanh để cung cấp cho khách hàng.

- Doanh nghiệp khi mua hàng hóa của hộ kinh doanh có quyền và trách nhiệm yêu cầu hộ kinh doanh lập và giao hóa đơn theo quy định tại Điểm 1.11, Mục VI, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Việc xác định giá bán là quan hệ giữa người mua và người bán, doanh nghiệp có thể tìm người bán có giá hợp lý để mua hàng hóa. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì doanh nghiệp được tính chi phí hợp lý khi xác định nghĩa vụ nộp thuế, trường hợp không có hóa đơn, chứng từ thì không được tính chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và giải thích cho doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), DNK (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1878TCT/DNK ngày 16/06/2005 về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!