Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1849/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế hoàn thuế Giá trị gia tăng

Số hiệu: 1849/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1849/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 3713/CT-THDT ngày 28/03/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 mục I phần D Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì: “đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này khi lập hóa đơn GTGT vẫn tính thuế GTGT. Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ, thủ tục hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp này theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003”. Căn cứ hướng dẫn trên:

Theo quy định tại điểm 1 mục I Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ mà Đại sứ quán PANAMA mua hoặc được cung cấp tại Việt Nam theo Danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính thuộc diện được hoàn thuế GTGT.

Đối với hóa đơn phát sinh trước thời điểm được cấp mã số thuế (ngày 10/7/2007) đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra lý do Đại sứ quán PANAMA làm thủ tục cấp mã số thuế chậm do nguyên nhân chủ quan hay khách quan của Đại sứ quán, nếu vì lý do khách quan do mới đặt đại sứ quán tại Việt Nam chưa nắm rõ chính sách chế độ của Việt Nam nên đã nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số thuế chậm và không ghi mã số thuế lên một hóa đơn mua hàng (kể cả một số hóa đơn sau ngày 10/7/2007) thì giải quyết hoàn thuế GTGT cho Đại sứ quán PANAMA theo quy định. Đại sứ quán phải cam kết và chịu trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy định pháp luật của Việt Nam về các hóa đơn không ghi mã số thuế đã nêu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn Đại sứ quán thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1849/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế hoàn thuế Giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159