Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1839TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1839 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Câu hỏi số 51: Đề nghị cơ quan Thuế xem xét lại và giảm tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng cho hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và mức thuế suất thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành kinh doanh ăn uống.

Trả lời:

- Về tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế: Vấn đề này Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2423 TCT/NV6 ngày 29/6/2001 v/v hướng dẫn xây dựng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế và Công văn số 4589 TCT/NV6 ngày 25/12/2003 v/v áp dụng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT, đề nghị Cục thuế căn cứ vào khung tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT của Tổng cục, tiến hành Điều tra, xác định tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT của ngành ăn uống cho phù hợp với từng địa bàn trong tỉnh, bảo đảm giữa các vùng trong tỉnh, giữa các vùng giáp gianh với tỉnh bạn không có Khoảng cách chênh lệch lớn. Kết quả Điều tra nếu tỷ lệ thấp hơn mức tối thiểu trong khung hướng dẫn, cục thuế cần Điều chỉnh thì báo cáo Tổng cục để tổng hợp chung.

- Về thuế suất thuế GTGT và thuế TNDN: Theo quy định của Luật thuế GTGT có 03 mức thuế suất: 0%, 5%, 10% trong đó mức thuế 0% áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, mức 5% áp dụng đối với một số hàng hóa, ngành sản xuất, dịch vụ nhà nước cần khuyến khích còn mức phổ thông là 10%. Đối với thuế TNDN chỉ quy định một mức thuế suất áp dụng chung cho tất cả các cơ sở kinh doanh, vì vậy kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị giảm mức thuế suất thuế GTGT và thuế TNDN của ngành ăn uống thấp hơn là không phù hợp và vượt quá thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Quảng Ninh biết và trả lời doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), DNK (2b).

 

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1839TCT/DNK ngày 14/06/2005 về việc xem xét lại và giảm tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng cho hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và mức thuế suất thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành kinh doanh ăn uống do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.981

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!