Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1838TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1838 TCT/ĐTNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty tnhh công nghiệp nhựa Chin Huei
- Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 35/CV-2005 ngày 31/5/2005 của Công ty TNHH công nghiệp nhựa Chin Huei và công văn số 582/CT-ĐTNN ngày 24/5/2005 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển giao tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc chuyển giao tài sản của Công ty, Chi nhánh Công ty bị sáp nhập sang doanh nghiệp nhận sáp nhập sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hoạt động chuyển giao tài sản trong nội bộ Công ty sáp nhập, không phát sinh doanh thu bán tài sản nên không thuộc đối tượng phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 18 TCT/ĐTNN ngày 5/01/2005 và công văn số 3454 TCT/ĐTNN ngày 22/10/2004, căn cứ quy định trên và thực tế tại Công ty thì trường hợp chuyển giao tài sản từ Chi nhánh Công ty TNHH Chin Huei Đà Nẵng sang Công ty TNHH Chin Huei II và ngược lại là hoạt động chuyển giao nội bộ, không phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty, Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1838TCT/ĐTNN ngày 14/06/2005 về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển giao tài sản do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!