Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 183/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 183/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 561/CT-QLDN ngày 29/3/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thì: Ban quản lý dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án. Ban quản lý kê khai thuế với Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi theo mã số thuế 4300318640 và thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Ngày 28/12/2004 Xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 4 viết hóa đơn GTGT ký hiệu KY/2004N, số 64958, với doanh số chưa thuế là 531.292.424 đồng; thuế GTGT là 53.129.242 đồng cho Ban quản lý dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi. Những do Ban quản lý khi đó chưa hiểu về chính sách thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại nên đến tháng 12 năm 2005 mới nhận hóa đơn nêu trên về kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Ban quản lý dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi. Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi giải quyết cho Ban quản lý dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của hóa đơn GTGT nêu trên. Ban quản lý dự án giảm nhẹ thiên tại Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 183/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40