Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1817TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1817 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

Kính gửi

- Công ty TNHH. TM Phú Mỹ
(Ấp 1- Tiến Hưng- Đồng Xoài- Bình Phước)

Trả lời Công văn số 119/VTPM ngày 20/05/2005 của Công ty TNHH. TM Phú Mỹ về lập lại hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Theo qui định tại Điểm 5.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì:

“Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách… phải Điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá tăng (giảm) theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hóa đơn để Điều chỉnh mức giá được Điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ Điều chỉnh giá cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn Điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai Điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp Công ty có bán hàng hóa cho Công ty TNHH. TM Hải Vân và đã xuất hóa đơn GTGT giao cho bên mua sau đó phát hiện có nhầm lẫn, Công ty đã lập hóa đơn bổ sung Điều chỉnh gửi cho bên mua thì:

+ Trường hợp hóa đơn Điều chỉnh đã ghi đầy đủ các nội dung như hướng dẫn trên thì Công ty chỉ cần bổ sung thêm biên bản giữa hai bên về lý do ghi sai hóa đơn đính kèm hóa đơn Điều chỉnh và không phải xuất lại hóa đơn mới.

+ Trường hợp hóa đơn Điều chỉnh chưa ghi đầy đủ các nội dung như hướng dẫn trên thì Công ty phải lập biên bản giữa hai bên thu hồi 2 hóa đơn sai (hóa đơn lập lần đầu và hóa đơn bổ sung Điều chỉnh) đính kèm hóa đơn mới lập, hóa đơn mới lập ghi rõ thay thế 2 hóa đơn số, ký hiệu, ngày, tháng, năm.

Nếu qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện nội dung Điều chỉnh hóa đơn không đúng như thực tế, Công ty sẽ bị xử lý hành vi trốn thuế theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Phước
- Lưu: VP(HC), DNK (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1817TCT/DNK ngày 13/06/2005 về lập lại hóa đơn GTGT do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!