Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1811/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với hoạt động trao đổi phim và quảng cáo

Số hiệu: 1811/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1811/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Đài phát thanh truyền hình Gia Lai 

Trả lời công văn số 29/CV-PTTH ngày 4/4/2006 của Đài phát thanh truyền hình Gia Lai về chính sách thuế đối với hoạt động trao đổi phim và quảng cáo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3.27 Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì trường hợp các đơn vị có cung cấp cho Đài truyền hình để đổi lấy việc Đài truyền hình phát quảng cáo thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%

Đài Phát thanh truyền hình Gia Lai phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng (trong đó ghi rõ mức thuế suất thuế GTGT và số thuế giá trị gia tăng) cho đơn vị có phim đổi quảng cáo và ngược lại, đơn vị có phim đổi quảng cáo khi xuất hóa đơn cũng phải ghi cụ thể mức thuế thuất và số thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Đài Phát thanh truyền hình Gia Lai được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Gia Lai
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1811/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với hoạt động trao đổi phim và quảng cáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209