Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1810/TCT-KK năm 2015 về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1810/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 12/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/TCT-KK
V/v loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện t.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bến Tre
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang

 

Thực hiện Thông báo số 30/TB-TCT ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết kiến nghị của các Cục Thuế tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thuế năm 2014 (ngày 26/12/2014) đối với đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản (tàu khai thác thủy sản). Đồng thời, trả lời kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 98/CT-KK&KTT ngày 21/01/2015 và công văn số 401/CT-KK&KTT ngày 25/4/2015 về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu khai, nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

- Căn cứ công văn số 2323/BTTTT-THH ngày 15/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin các địa bàn có đủ CSHT về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.

- Căn cứ điểm a, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá q thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này đ nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dn tại Điu 13 Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp người kinh doanh vàng, người khai thác thủy sản, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ internet là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kiên Giang (là địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin theo Công văn số 2323/BTTTT-THH) phải thực hiện khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1810/TCT-KK năm 2015 về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123