Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 181/TCT-CS thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 181/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Triển khai thực hiện Luật thuế TTĐB

Ngày 15/01/2013, Tổng cục Thuế có Công văn 181/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, từ ngày 1/1/2013, Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia là 50% (trước đây là 45%).

Các Cục thuế sẽ phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp có kinh doanh mặt hàng nêu trên để quán triệt và thực hiện đúng quy định.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/TCT-CS
V/v: triển khai thực hiện Luật thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/4/2009, theo quy định của Luật thuế TTĐB, thuế suất đối với mặt hàng rượu và bia có thay đổi kể từ ngày 01/01/2013, cụ thể như sau:

1. Đối với rượu từ 20 độ trở lên: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 áp dụng thuế suất 50%.

2. Đối với bia: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 áp dụng thuế suất 50%.

Để việc triển khai thực hiện kịp thời đúng quy định của Luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng trên để quán triệt và thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Đ/c Tổng cục trưởng
- Vụ PC-BTC; TCHQ
- Vụ PC, KK, HT, DT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Triển khai thực hiện Luật thuế TTĐB
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/TCT-CS thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.455
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49