Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1809/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản và hướng dẫn định mức tiêu hao nguyên liệu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1809/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1809/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản và hướng dẫn định mức tiêu hao nguyên liệu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 5626/CT-KTr2 ngày 23/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về mức tiêu hao nguyên vật liệu đối với hoạt động vận tải xây dựng và hoạt động góp vốn hợp tác kinh doanh bằng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế đối với hoạt động góp tài sản để hợp tác kinh doanh:

Về nguyên tắc, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không có đăng ký kinh doanh muốn góp vốn bằng tài sản vào một doanh nghiệp phải chứng minh được quyền sở hữu của mình đối với tài sản đem góp vốn. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không có đăng ký kinh doanh không chứng minh được hoặc không có chứng từ, giấy tờ hợp pháp đối với quyền sở hữu tài sản thì không được đem tài sản đó đi góp vốn.

Đối với trường hợp cụ thể của doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiền, nếu các chủ phương tiện đem góp vốn bằng xe ôtô nhưng tên chủ phương tiện trên đăng ký xe khác với tên chủ phương tiện ký trên hợp đồng thì toàn bộ hợp đồng/biên bản góp vốn không có giá trị về mặt pháp lý. Vì vậy, đề nghị Cục thuế loại khỏi chi phí theo Luật định những khoản chi liên quan đến các phương tiện, mà hợp đồng được ký không phải là chủ phương tiện, khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh thu đối với thuế GTGT.

Trường hợp các chủ phương tiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có thời hạn với doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được trích khấu hao đối với các tài sản đem hợp tác kinh doanh và không được hạch toán chi phí hợp lý đối với khoản tiền trả cho các cá nhân dưới dạng đền bù chi phí hao mòn. Các khoản chi phí như tiền nguyên liệu, trả công người lao động phát sinh trong quá trình sử dụng tài sản của cá nhân góp để tạo ra doanh thu của doanh nghiệp vẫn được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ chứng từ hợp lệ.

2. Về định mức tiêu hao nguyên vật liệu đối với xe ôtô vận tải xây dựng:

Tại Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “trong trường hợp đơn vị hạch toán giá bán hàng hoá, dịch vụ không đúng với giá thực tế thanh toán làm giảm doanh thu tính thuế hoặc hạch toán giá mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm tăng chi phí, tăng thuế GTGT được khấu trừ, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, hoặc khai chưa đủ, chưa đúng các yếu tố làm cơ sở xác định số thuế phải nộp...” thì cơ quan thuế có quyền ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp. Căn cứ để ấn định được quy định cụ thể tại Điều 27, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1809/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản và hướng dẫn định mức tiêu hao nguyên liệu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33