Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1806TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1806 TCT/NV5
V/v Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 700/CT-ĐTNN ngày 14/5/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thời hạn áp dụng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4, Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-btc ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính quy định: đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/8/2000 nếu đáp ứng được đủ các Điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDN quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ,các doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư Điều chỉnh Giấy phép đầu tư. các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi giấy phép Điều chỉnh có hiệu lực.

Theo quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép Điều chỉnh ngày 21/02/2003 có quy định doanh nghiệp được miễn giảm thuế TNDN trong 08 (tám) năm kể từ khi kinh doanh có lãi, công ty đã có lợi nhuận từ năm 1997, vì vậy doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép Điều chỉnh nói trên cho thời gian còn lại kể từ năm 2003, cụ thể là doanh nghiệp được miễn thuế TNDN cho hai năm tài chính 2003 và 2004. Các năm trước khi có Giấy phép Điều chỉnh, doanh nghiệp thực hiện các ưu đãi và nghĩa vụ thuế TNDN theo quy định tại các Giấy phép trước đã cấp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1806 TCT/NV5 ngày 23/05/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211