Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1805TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1805TCT/PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiên Phúc
(Địa chỉ 666 Đường CM tháng 8 - Hiệp Thành – Thủ Dầu Một – Bình Dương)

Trả lời công văn ngày 25/04/2005 của Công ty TNHH Thiên Phúc về thuế GTGT do Tạp chí Thuế chuyển đến theo phiếu chuyển số 26 TCT/TC ngày 10/5/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại 2.33, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và Mục II, Phần H, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì:

- Trước ngày 1/1/2004, hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Đối với các công trình xây dựng, lắp đặt của Công ty TNHH Thiên Phúc đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 1/1/2004 với mức thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì khối lượng xây dựng dở dang này được tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước 1/1/2004 với mức thuế suất thuế GTGT 5%, nhưng trong năm 2003 chưa thực hiện xây dựng, lắp đặt, không có khối lượng xây dựng, lắp đặt dở dang của các hợp đồng đã ký đó mà sang năm 2004 trở đi mới thực hiện thì thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các công trình này là 10%. Công ty và chủ đầu tư công trình tiến hành điều chỉnh hợp đồng đã ký theo mức thuế suất thuế GTGT qui định là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tạp chí thuế
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1805 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT do Tạp chí Thuế chuyển đến theo phiếu chuyển số 26 TCT/TC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!