Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1803/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3007/CT-TTHT ngày 4/4/2007 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II Phần B Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội quy định:

"Mọi vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc mua trong nước từ nguồn viện trợ không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được miễn thuế gián thu (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng) theo các quy định pháp luật về thuế hiện hành …. Trường hợp Hội sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam. Hội được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn thuế GTGT khi mua hàng".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ủy ban phòng chống AIDS TP Hồ Chí Minh tiếp nhận dự án và sử dụng tiền viện trợ theo phương án đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt, sau đó ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị trực thuộc (Trung tâm y tế quận, huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Thành đoàn, Sở Lao động - TBXH TP …) để cấp kinh phí cho các đơn vị này mua hàng hóa phục vụ cho hoạt động; các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ ghi tên các đơn vị trực thuộc. Để được hoàn thuế GTGT thì Ủy ban phòng chống AIDS TP Hồ Chí Minh phải có hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 5 mục II phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và các chứng từ chứng minh về số tiền cấp cho từng đơn vị, mục đích sử dụng … phù hợp với số tiền các đơn vị trực thuộc đã sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1803/TCT-PCCS ngày 10/05/2007 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!