Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 18/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Số hiệu: 18/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/TCT-PCCS
V/v: áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 369/CT-QLDN ngày 19/06/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng gia công xuất khẩu; vấn đề này Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ điểm 1, Điều 17 Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài quy định về gia công chuyển tiếp như sau: "Gia công chuyển tiếp là hình thức gia công mà sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác" và tại điểm 1, mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu".

Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Flexcon Việt Nam và Công ty quốc tế Việt Pan – Pacific nhận nguyên phụ liệu từ các Công ty khác (đây là các Công ty ký hợp đồng với nước ngoài nhập khẩu nguyên, phụ liệu để gia công hàng xuất khẩu nhưng không đảm bảo được tiến độ) chuyển sang theo chỉ định của phía nước ngoài để gia công và đã xuất khẩu toàn bộ sản phẩm thì không thuộc diện được khấu trừ, hoàn thuế GTGT nêu tại điểm 1.2.đ1, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC áp dụng đối với hàng hóa gia công chuyển tiếp vì Công ty nhập khẩu nguyên vật liệu chưa tiến hành sản xuất, gia công bất cứ công đoạn nào mà chuyển ngay số nguyên vật liệu đã nhập khẩu cho Công ty TNHH Flexcon Việt Nam, Công ty quốc tế Việt Pan – Pacific theo chỉ định của đối tác nước ngoài.

Trường hợp nêu trên, Công ty TNHH Flexcon Việt Nam và Công ty quốc tế Việt Pan – Pacific đã trực tiếp thực hiện gia công và xuất khẩu hàng hóa thì được coi là gia công hàng xuất khẩu (không phải là gia công chuyển tiếp) và được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu nếu đảm bảo điều kiện quy định tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Giang biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 18/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192