Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1793TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1793TCT/DNK
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Câu hỏi số 49: Do chu kỳ hoạt động sử dụng kinh doanh của HTX NN và HTX Muối gắn liền với mùa vụ sản xuất của nông dân, diêm dân. Khi nông dân, diêm dân thu hoạch mới thanh toán và khi đó HTX mới có thu nhập.

Do đặc thù của lĩnh vực sản xuất này, đề nghị Tổng cục Thuế cho phép HTX nông nghiệp, HTX muối được nộp thuế mỗi năm 2 kỳ thay vì 4 kỳ như các cơ sở kinh doanh khác.

Trả lời:

Theo qui định tại Điều 12, Chương III Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thì: Hàng năm, cơ sở kinh doanh căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm tiếp theo tự kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp cả năm , có chia ra từng quí theo mẫu của cơ quan thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 25 tháng 1, nếu tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm có sự thay đổi lớn thì cơ sở kinh doanh phải báo cáo cơ quan thuế trực tiếp quản lý để điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và từng qúi.

Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp các HTX nông nghiệp, HTX muối có ý kiến xin tạm nộp thuế TNDN mỗi năm 2 kỳ thay vì 4 kỳ là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Thuế. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn các đơn vị kê khai tạm nộp thuế TNDN đúng theo qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP (HC, TH), DNK.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1793 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!